Showing posts from July, 2022Show all
জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজ’ আবেৰ মৃত্যু, আজি আততায়ীৰ গুলীত আহত হৈছিল আবে
ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ বাবে এক ডাঙৰ আঘাত ! গৃহমন্ত্ৰী প্ৰীতি পেটেলেও ক'লে পদত্যাগ কৰিবলৈ ...
সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ! পুনৰ বাঢ়িল ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম
 ভূপেন বৰা এজন পাগল! ছোনিয়া মেডামে পাগল এজন বহুৱাই ৰাখিছে অসম কংগ্ৰেছত, সেয়ে কংগ্ৰেছৰ নাও বুৰিছে- আজমল